טכנולוגיות צבאיות ומודיעין לאחיזת שטח
20 לדצמבר 2016

“אחיזת שטח” – תפיסת הפעלה מבצעית-מודיעינית מבוססת וטכנולוגיה מתקדמת שמטרתה שליטה מודיעינית מוחלטת בתא שטח מוגדר לאורך זמן.

התפיסה באה לידי ביטוי במקומות בהם נדרשת ידיעה מלאה על המתבצע בשטח לאורך זמן בתא שטח ידוע מראש – אזור גבול, קיני טרור, צי”חים מודיעיניים ומל”מ (מודיעין לקראת משימה) למבצעים מיוחדים.

אחיזת שטח מתבססת על יכולות מודיעיניות-טכנולוגיות רב מימדיות – מערכות חיישנים שונים: חזותיים, מכ”מיים, אקוסטיים, סייסמיים, סנסורים אלקטרו-מגנטיים – המותקנים על מגוון פלטפורמות שונות וטמונים בקרקע / מוצבים על הקרקע / בים / באוויר ובחלל – שיתוף והיתוך תוצרי החיישנים מייצר תמונת מצב מודיעינית של תא השטח לאורך זמן: “אחיזת שטח”.

איחוד, היתוך והבנת הנתונים ליצירת תובנות מבצעיות מתבססת על יכולות ניתוח מתקדמות (BI – Business Intelligence) אשר מזהות תבניות ושינויים בשטח הנחקר, שינויים בקרקע, בהתנהגות האנשים, בתכסית, ועוד.

מערכת השו”ב מבוססת תשתיות גיאוגרפיות (GIS) מציגה את האיומים, מאפשרת יכולות תחקור של האיומים לאורך זמן (“השתנות האיום”), תיעדוף רמת האיום והפעלת יכולות תגובה ומענה בצורה מנוהלת. מערכת השו”ב (C4I) מאפשרת את ניהול המאמץ המודיעיני, המבצעי והלוגיסטי – כולל יכולות ביזור המידע, תמיכה בהיררכיות פיקוד ויכולות תחקור והפקת לקחים.

בעידן בו האיום השולט הוא טרור, לוחמה א-סימטרית ויכולות המענה מבוססות כלים בלתי מאויישים, יחידות מיוחדות ויכולות מניעה – תפיסת “אחיזת השטח” הינה הכרחית לכל צבא מודרני ומתקדם.